chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tư 201530


tháng nam 2015

01
02
03 04 05 06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Quy Nhơn
6 mai 2015

temple Tay Son et musée Quang Trung (commune de Phu Phong, district de Tay Son, Binh Dinh)
Tây Sơn Điện và Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định)
temple Tay Son et musée Quang Trung (commune de Phu Phong, district de Tay Son, Binh Dinh)
Tây Sơn Điện và Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định)
Ngo Thi Nham, Quang Trung, Ngo Van So (musée Quang Trung, commune de Phu Phong, district de Tay Son, Binh Dinh)
Ngô thì Nhậm, Quang Trung, Ngô Văn Sở (Bảo tàng Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định)


chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tư 201530


tháng nam 2015

01
02
03 04 05 06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CNIL n°812173

 photos>2015>6 mai
qui sommes nous ? who are we ? photos contact