chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2005 21 22 23 24
25 26 27 28a 28b 29a 29b 29c 30 31a 31b 31c
tháng giêng 2006 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7
8 9 10a 10b 11 12a 12b 13a 13b 14

date

étape

nombre de photographies

21/12/2005 thành phố Hồ Chí Minh (soirée à la cathédrale) 20
22/12/2005 thành phố Hồ Chí Minh
23/12/2005 thành phố Hồ Chí Minh 21
24/12/2005  thành phố Hồ Chí Minh 12
25/12/2005  thành phố Hồ Chí Minh (visite à Củ Chi) 56
26/12/2005 thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (par avion)
27/12/2005  Hà Nội - Lang Sơn 50
28/12/2005  Lang Sơn - Cao Bằng 83 (49 + 34)
29/12/2005  Cao Bằng - hồ Ba Bể 198 (71 + 61 + 66)
30/12/2005  hồ Ba Bể - Hà Giang 38
31/12/2005  Hà Giang - Bắc Hà 134 (45 + 47 + 42)
01/01/2006  Bắc Hà - Sa Pa 272 ( 70 + 70 + 73 + 59)
02/01/2006 ascension du Phăng Xi Păng (3148m) 60
03/01/2006  ascension du Phăng Xi Păng (3148m) 46
04/01/2006 Sa Pa - Hà Nội 4
05/01/2006  Hà Nội 96
06/01/2006  Hà Nội - Huế (par train de nuit) 20
07/01/2006  Huế 24
08/01/2006 Huế 46
09/01/2006 Huế - Hội An 10
10/01/2006 Hội An - Kon Tum par la piste Hồ Chí Minh 71 (36 + 35)
11/01/2006 Kon Tum - Buôn Ma Thuột 50
12/01/2006 Buôn Ma Thuột - Đà Lạt 74 (37 + 37)
13/01/2006 Đà Lạt - thành phố Hồ Chí Minh 65 (33 + 32)
14/01/2006 thành phố Hồ Chí Minh 4
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2005 21 22 23 24
25 26 27 28a 28b 29a 29b 29c 30 31a 31b 31c
tháng giêng 2006 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7
8 9 10a 10b 11 12a 12b 13a 13b 14
CNIL n°812173

 photos>2005/2006 qui sommes nous ? who are we ? photos contact