chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2005 21 22 23 24
25 26 27 28a 28b 29a 29b 29c 30 31a 31b 31c
tháng giêng 2006 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7
8 9 10a 10b 11 12a 12b 13a 13b 14

Sa Pa - Hà Nội
4 janvier 2006

Lô lô (Phô Ràng, Bao Yen, Lào Cai)
Lô lô à Phố Ràng (Bảo Yen, Lào Cai)
Lô lô (Phô Ràng, Bao Yen, Lào Cai)
Lô lô à Phố Ràng (Bảo Yen, Lào Cai)
Phô Ràng (Bao Yen, Lào Cai)
Phố Ràng (Bảo Yen, Lào Cai) © Đỗ Ngọc Trân
Khe Dàu (Luc Yên, Yên Bai)
Khe Dầu (Lục Yên, Yên Bái)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2005 21 22 23 24
25 26 27 28a 28b 29a 29b 29c 30 31a 31b 31c
tháng giêng 2006 1a 1b 1c 1d 2 3 4 5 6 7
8 9 10a 10b 11 12a 12b 13a 13b 14
CNIL n°812173

 photos>2006>4 janvier qui sommes nous ? who are we ? photos contact