chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008
19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c 30d 30e 30f 30g 30h 30i 31a 31b 31c
31d 31etháng giêng 200901a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
date

étape

nombre de photographies

19/12/2008
thành phố Hồ Chí Minh 3
20/12/2008 thành phố Hồ Chí Minh 2
21/12/2008 thành phố Hồ Chí Minh
22/12/2008 Cà Mau 21
23/12/2008 Cà Mau-Rạch Giá 6
Rạch Giá-Châu Đốc
1
Châu Đốc (Núi Sam - chân núi) 73 (37 + 36)
Châu Đốc 38
Châu Đốc-Phnom Penh
48
Phnom Penh 86 (43 + 43)
Phnom Penh-Siem Reap (Angkor)
2
Siem Reap (Angkor) 411 (46 + 46 + 46 + 46 + 46
+ 46 + 45 + 45 + 45)
Siem Reap (Angkor) 209 (42 + 42 + 42 + 42 + 41)
Siem Reap (Angkor) 251 (42 + 42 + 42 + 42 + 42 + 41)
Siem Reap (Angkor) 64 (32 + 32)
03/01/2009 thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2009 thành phố Hồ Chí Minh
05/01/2009 thành phố Hồ Chí Minh

chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008
19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31etháng giêng 200901a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
CNIL n°812173

 photos>2008/2009 qui sommes nous ? who are we ? photos contact