chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng sáu 200925 26
27a 27b
28 29 30tháng bảy 2009


01
02a 02b 03
04
05 06 07 08 09 10 11
12a 12b
12c 12d
13a 13b 14a 14b 15a 15b 16 17a 17b
17c
18

date

étape

nombre de photographies

25/06/2009 Hà Nội
26/06/2009 Hà Nội
27/06/2009 Hà Nội (đền Hùng) 54 (27 + 27)
28/06/2009 Hà Nội 2
29/06/2009 Hà Nội 1
30/06/2009 Hà Nội 12
01/07/2009 Hà Nội - Huế 1
02/07/2009 Huế (thiền viện trúc lâm Bạch Mã, suối Voi) 81 (41 + 40)
03/07/2009 Huế - Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh - Melbourbe
07/07/2009 Melbourne - thành phố Hồ Chí Minh
08/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh
09/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh 15
10/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh 2
11/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh - Siem Reap (Angkor)
12/07/2009 Siem Reap (Koh Ker - Beng Melea) 196 (49 + 49 + 49 + 49)
13/07/2009 Siem Reap (Phnom Kulen - Phnom Bok) 84 (42 + 42)
14/07/2009 Siem Reap (Chau Srei Vibol - Phnom Krom) 87 (44 + 43)
15/07/2009 Siem Reap (Angkor Vat) - thành phố Hồ Chí Minh 53 (27 + 26)
16/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh
17/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh 145 (49 + 48 + 48)
18/07/2009 thành phố Hồ Chí Minh

chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng sáu 200925 26
27a 27b
28 29 30tháng bảy 2009


01
02a 02b 03
04
05 06 07 08 09 10 11
12a 12b
12c 12d
13a 13b 14a 14b 15a 15b 16 17a 17b
17c
18
CNIL n°812173

 photos>2009 qui sommes nous ? who are we ? photos contact