chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười 2007 24 25 26 27a 27b
27c 27d
28a 28b 28c 29a 29b 30 31
tháng mười một 2007 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c
4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10

thành phố Hồ Chí Minh
25 octobre 2007

lunettes et porte-document de Le Van Luong (1912-1995), membre du politbureau du comité central du parti communiste, musée de la campagne d'Ho Chi Minh (2 avenue Le Duan, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
kính và cặp tài liệu của đồng chí Lê Văn Lương (1912-1995)
ủy viên bộ chính trị, bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh
(2 đại lộ Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
musée de la campagne d'Ho Chi Minh (2 avenue Le Duan, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh
(2 đại lộ Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
lunettes et stylo du premier ministre Pham Van Dong (1906-2000), musée de la campagne d'Ho Chi Minh (2 avenue Le Duan, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
kính và bút của thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2000), bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh
(2 đại lộ Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười 2007 24 25 26 27a 27b 27c 27d
28a 28b 28c 29a 29b 30 31
tháng mười một 2007 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c
4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10
CNIL n°812173

 photos>2007b>25 octobre 2007 qui sommes nous ? who are we ? photos contact