chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 201115
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25262728293031
tháng giêng 2012 01a 01b 01c
02
03
04
05 06
07

date

étape

nombre de photographies

15/12/2011
thành phố Hồ Chí Minh
16/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
17/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
18/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
19/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
20/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
21/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
22/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
23/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
24/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
25/12/2011thành phố Hồ Chí Minh
26/12/2011thành phố Hồ Chí Minh - Huế
27/12/2011Huế5
28/12/2011Huế
29/12/2011Huế - Hà Nội
30/12/2011Hà Nội3
31/12/2011Hà Nội
01/01/2012Hà Nội143 (48 + 48 + 47)
02/01/2012Hà Nội
03/01/2012Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2012thành phố Hồ Chí Minh
05/01/2012thành phố Hồ Chí Minh
06/01/2012thành phố Hồ Chí Minh
07/01/2012thành phố Hồ Chí Minh


chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 201115
16
17
18
19
20 21
22
23
24
25262728293031
tháng giêng 2012 01a 01b 01c
02
03
04
05 06
07
CNIL n°812173

 photos>2011 qui sommes nous ? who are we ? photos contact