chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2015


11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21 22
23 24 25
26
27
28
29
30
31

tháng giêng 2016


01
02
03

Hà Nội
19 décembre 2015

village de fabrication de poterie, Bat Trang (Gia Lam, Long Bien, Hanoi)
village de fabrication de poterie, Bat Trang (huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Hanoi)
village de fabrication de poterie, Bat Trang (Gia Lam, Long Bien, Hanoi)
village de fabrication de poterie, Bat Trang (huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Hanoi)


chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2015


11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21 22
23 24 25
26
27
28
29
30
31

tháng giêng 2016


01
02
03
CNIL n°812173

 photos>2015/2016>19 décembre
qui sommes nous ? who are we ? photos contact