chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tư 2000 10 11 12 13a 13b 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

date

étape

nombre de photographies

10/04/2000 Hà Nội 4
11/04/2000 Hà Nội 26
12/04/2000 Hà Nội - vịnh Hạ Long 14
13/04/2000 vịnh Hạ Long - Hà Nội 81 (41+40)
14/04/2000 Hà Nội 14
15/04/2000 Hà Nội - Huế (par avion) 35
16/04/2000 Huế 17
17/04/2000 Huế 35
18/04/2000 Huế - Đà Nẵng 40
19/04/2000 Đà Nẵng (excursion à Hội An et Mý Sơn) 39
20/04/2000 Đà Nẵng - Quy Nhơn 9
21/04/2000 Quy Nhơn - Nha Trang 20
22/04/2000 Nha Trang 42
23/04/2000 Nha Trang - thành phố Hồ Chí Minh (par avion) 2
24/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh 9
25/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh 2
26/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh (excursion aux địa đạo Củ Chi, site de Bến Đưởc et à Tây Ninh) 57
27/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh (excursion à Mỹ Tho) 18
28/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh 9
29/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh 11
30/04/2000 thành phố Hồ Chí Minh 6
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tư 2000 10 11 12 13a 13b 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
CNIL n°812173

 photos>2000 qui sommes nous ? who are we ? photos contact