chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng hai 2007

08
09
10a 10b 10c
11a 11b 12a 12b 12c 12d 12e 13a 13b 13c 13d 13e 13f 14a 14b
14c 14d
15
16 17a 17b
18 19 20 21 22 23a 23b 24

date

étape

nombre de photographies

08/02/2007
Hà Nội 52
09/02/2007
Hà Nội 9
10/02/2007
Hà Nội - Cao Bằng 124 (42 + 41 + 41)
11/02/2007
Cao Bằng (thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao) 79 (40 + 39)
12/02/2007
Cao Bằng - Hà Giang 247 (50 + 50 + 49 + 49 + 49)
13/02/2007 Hà Giang - Mèo Vạc - đèo Mã Pì Lèng - Đồng Văn 323 (54 + 54 + 54 + 54 + 54 + 53)
14/02/2007
Đồng Văn - Hà Giang 188 (47 + 47 + 47 + 47)
15/02/2007 Hà Giang - Hà Nội 7
16/02/2007 Hà Nội - Huế 48
17/02/2007 Huế 94 (47 + 47)
18/02/2007  Huế 43
19/02/2007  Huế 32
20/02/2007  Huế 32
21/02/2007 Huế 4
22/02/2007 Huế - Thành phố Hồ Chí Minh 9
23/02/2007  Thành phố Hồ Chí Minh 85 (44 + 41)
24/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 37
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng hai 2007

08
09
10a 10b 10c
11a 11b 12a 12b 12c 12d 12e 13a 13b 13c 13d 13e 13f 14a 14b
14c 14d
15
16 17a 17b
18 19 20 21 22 23a 23b 24
CNIL n°812173

 photos>2007 qui sommes nous ? who are we ? photos contact