chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c

date

étape

nombre de photographies

31/05/2008 Hà Nội 122 (41+41+40)
01/06/2008 Hà Nội - vịnh Hạ Long 194 (49 + 49 + 4_ + 48)
02/06/2008 vịnh Hạ Long - Hà Nội - Huế 15
03/06/2008 Huế 281 (47 + 47 + 47 + 47 + 47 + 46)
04/06/2008 Huế 221 (45 + 44 + 44 + 44 + 44)
05/06/2008 Huế - Hội An 145 (49 + 48 + 48)
06/06/2008 Hội An - Mỹ Sơn - Danang - Huế 179 (45 + 45 + 45 + 44)
07/06/2008 Huế (Động Phong Nha - DMZ) 192 (48 + 48 + 48 + 48)
08/06/2008 Huế 122 (41 + 41 + 40)
09/06/2008 Huế 257 (43 + 43 + 43 + 43 + 43 + 42)
10/06/2008 Huế 111 (37 + 37 + 37)
11/06/2008 Huế 155 (38 + 38 + 38 + 41)
12/06/2008 Huế - thành phố Hồ Chí Minh 39
13/06/2008 thành phố Hồ Chí Minh 10
14/06/2008 thành phố Hồ Chí Minh (Cái bè - Mỹ Tho) 125 (42 + 42 +41)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c
CNIL n°812173

 photos>2008 qui sommes nous ? who are we ? photos contact