chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười một 2002 28 29 30
tháng chạp 2002 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c
7d 7e
8a 8b 8c 9a 9b 10a 10b 10c 11 12a 12b 13 14a 14b
15 16 17 18 19 20a 20b 21
22

date

étape

nombre de photographies

28/11/2002
Hà Nội
4
29/11/2002
Hà Nội
16
30/11/2002
Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh (excursion à Vũng Tàu)
15
01/12/2002
Hà Nội (croisière sur le fleuve rouge) thành phố Hồ Chí Minh (excursion aux địa đạo Củ Chi, site de Bến Đình et à Tây Ninh)
82 (41 + 41)
02/12/2002 Hà Nội 35
03/12/2002 Hà Nội 117 (59 + 58)
04/12/2002 Hà Nội (excursion à la vịnh Hạ Long) 56
05/12/2002 Hà Nội 31
06/12/2002 Hà Nội - Sa Pa 20
07/12/2002 Sa Pa 259 (52 + 52 + 52 + 52 + 51)
08/12/2002 Sa Pa - Lai Châu 167 (56 + 56 + 55)
09/12/2002 Lai Châu - Điện Biên Phủ 88 (44 + 44)
10/12/2002 Điện Biên Phủ - Sơn La 160 (54 + 53 + 53)
11/12/2002 Sơn La - Hà Nội 49
12/12/2002 Hà Nội - (Hoa Lư, Phát Diệm, Tam Cốc) - Vinh 108 (54 + 54)
13/12/2002 Vinh - Huế 30
14/12/2002 Huế 105 (53 + 52)
15/12/2002 Huế - (musée Cham de Đà Nẵng) - Hội An 42
16/12/2002 Hội An (excursion à Mý Sơn) - Quy Nhơn 26
17/12/2002 Quy Nhơn - Nha Trang 5
18/12/2002 Nha Trang 6
19/12/2002 Nha Trang - Huế (par train) 9
20/12/2002 Huế 77 (39 + 38)
21/12/2002 Huế - thành phố Hồ Chí Minh (par avion) 50
22/12/2002 thành phố Hồ Chí Minh
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười một 2002 28 29 30
tháng chạp 2002 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7a 7b 7c
7d 7e
8a 8b 8c 9a 9b 10a 10b 10c 11 12a 12b 13 14a 14b
15 16 17 18 19 20a 20b 21
22
CNIL n°812173

 photos>2002 qui sommes nous ? who are we ? photos contact