chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

date

étape

nombre de photographies

13/08/2006 thành phố Hồ Chí Minh 227 (57 +  57 +  57 + 56)
14/08/2006 thành phố Hồ Chí Minh 122 (61 + 61)
15/08/2006 thành phố Hồ Chí Minh (excursion Vũng Tàu) 35
16/08/2006 thành phố Hồ Chí Minh 90 (45 + 45)
17/08/2006 thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (par avion) 45
18/08/2006 Hà Nội 32
19/08/2006 Hà Nội 91 (46 + 45)
20/08/2006 Hà Nội (excursion à Cổ Loa) 65 (33 + 32)
21/08/2006 Hà Nội (excursion aux đền Hùng et à Tam Đảo) 104 (52 + 52)
22/08/2006 Hà Nội 88 (44 + 44)
23/08/2006  Hà Nội - (Hương Sơn) - vườn quốc gia Cúc Phương 219 (55 + 56 + 54 + 54)
24/08/2006 vườn quốc gia Cúc Phương - Hà Nội 44
25/08/2006 Hà Nội (excursion à la chùa Bút Tháp, à Đông Hồ et Đồng Kỵ) 175 (44 + 44 + 44 + 43)
26/08/2006 Hà Nội (excursion aux chùa Tây Phương et Thầy) 176 (44 + 44 + 44 + 44)
27/08/2006 Hà Nội 80 (40 + 40)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006 qui sommes nous ? who are we ? photos contact