chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội (par avion)
17 août 2006

1 place Cong Xa Paris (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
1 quảng trường Công xã Paris
(phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
1 place Cong Xa Paris (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
1 quảng trường Công xã Paris
(phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
1 place Cong Xa Paris (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
1 quảng trường Công xã Paris
(phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
1 place Cong Xa Paris (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
1 quảng trường Công xã Paris
(phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Ly Quoc Su (vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
phố Lý Quốc Sư (phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Ly Trieu Quoc Su (50 rue Ly Quoc Su, vieille ville, quartier Hang Trong, arrondissement Hoan kiem, Hanoi)
chùa Lý Triều Quốc Sư
(50 phố Lý Quốc Sư, phố cổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
saint François d'Assise, cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
thánh Phanxicô Átxidi, nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
saint Antoine de Padoue, cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
thánh Antôn Padova, nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Nha Tho (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Nhà Thờ (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
cathédrale de Hanoi (rue Nhà Chung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
nhà thờ chính Tòa Hà Nội hay Nhà thờ Lớn Hà Nội
(phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
tour de la tortue, lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
tháp Rùa, hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Hang Bai (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Hang Bai (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Hang Bai (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
porte du temple, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
cửa đền, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
fresque représentant un dragon, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
tranh tường cá hóa rồng, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
statue du génie Bach Ma, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
tượng Thần Bạch Mã, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
statue du génie Bach Ma, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
tượng Thần Bạch Mã, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
offrandes à Bach Ma, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
ban ngài Bạch Mã, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
autel de Long Do Dai Vuong ou Bach Ma, génie protecteur de Thanh Long, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
ban thờ Long Đỗ Đại Vương, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chaise à porteur du génie Long Do Dai Vuong ou Bach Ma, génie protecteur de Thanh Long, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
kiệu thần Long Đỗ Đại Vương, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
autel de Nam Hai Thanh Nuong, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
miếu thờ Nam Hải Thánh Nương, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
porte d'entrée ou porte extérieure, temple du Cheval blanc (rue Hang Buom, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
cổng vào hay cổng ngoài, đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>17 août qui sommes nous ? who are we ? photos contact